Källardörrar och lås

Som tidigare bestämt har vi nu bytt källardörrarna i husen på Svedjegatan. Låsen är ersatta med läsare för tagg, samma som används till porttelefonerna. 

På Tingsgatan är dörrarna nyare, så  där är bara låsen borttagna och ersatta med  läsare för tagg.

Styrelsen

 

 

Föreningsstämma 2021

På grund av pandemin kommer föreningen i år endast att ha poströstning. Blanketter och årsredovisning kommer att lämnas till alla under maj månad. 

Har du förslag på nya ledamöter till styrelsen är du välkommen att kontakta valberedninge: Ulrik Johansson tel 070 6934007 eller Gull-Britt Ekblad 070 6811142.

Styrelsen

Parkeringsplatser

Styrelsen har beslutat att för att få hyra parkeringsplats eller garage måste man vara medlem i föreningen och stadigvarande bo i sin lägenhet. Hyr man ut sin bostad i andra hand lämnas platsen/garaget till nästa i kön och upphör uthyrningen har man rätt att återfå en plats inom en månad. 

Styrelsen

MC Garage

Just nu finns det lediga platser i vårt MC garage. Kontakta vicevärden om du är intresserad. 

Styrelsen

 

Vill du ha e-faktura?

Om du hellre vill att HSB skickar dina inbetalningsavier som e-faktura isället för pappersfaktura, så kan du ange detta på din Internetbank. Välj HSB Göta Ek Förening och fyll i de uppgifter om personnummer och avtalsnummer som efterfrågas.

 

Lediga lokaler

Till varje lägenhet hör ett källar- och ett vindsförråd. Du som saknar förråd och behöver ett hör av dig till vicevärden.

Vi har även en stor lokal på ca 100 m2 samt en mindre som är ledig för uthyrning. Vet du någon som behöver hyra dessa så hör av dig.

Tel till Vicevärden - 0706 423242

 

 

 

Bibliotek i föreningslokalen.

Om du är intresserad av att läsa så har vi nu upprättat ett litet bibliotek i föreningslokalen.Välkommen på torsdagar mellan kl. 18.00-19.00.

(Du får behålla boken om du vill)

Viktigt om sopcontainer

Till vår förvåning har det vid flera tillfällen visat sig att det ligger sopor och andra föremål utanför sopcontainern. Det borde vara självklart att detta inte får ske. Vi som sköter oss vill INTE ha en soptipp  här ! Konsekvensen blir att någon annan får forsla bort det eller att föreningen får stå för kostnaden för bortforslingen. Helt onödiga pengar !

Det är endast tillåtet att kasta vita och svarta påsar som är väl tillslutna i containern.
Andra sopor ska lämnas på återvinningscentraler.

Styrelsen