Styrelsen

  

På föreningsstämman utser du och dina grannar en styrelse. Deras uppdrag är att leda bostadsrättsföreningens arbete och ansvara för förvaltning av husen.

I förvaltningen ingår både små och stora arbetsuppgifter. Det kan vara allt från att hälsa nyinflyttade medlemmar välkomna till administrativ och teknisk förvaltning.  

Föreningsstämman handlar inte enbart om att granska den verksamhet som varit. Lika viktigt är att diskutera föreningens framtid. Det är alltid bra för styrelsen att få idéer och vägledning hur medlemmarna vill att föreningen ska utvecklas och drivas.

Styrelsen i Brf Släpan 2022

Ordförande Anna Bäckström

Sekreterare: Sophia Österberg

Ledamot: Anders Ragnhem

Ledamot: Ervin Isakovic

Ledamot: Brenda Dinegro

Ledamot: Andreas Johansson

Ledamot:: Tobias Bäckström

HSB-representant: Per Neugebauer

Föreningsvald revisor: Henrik Ivarsson

Föreningsvald revisorsuppleant: Anette Wärnsveden

Valberedning

Gull-Britt Ekblad Tingsgatan 43

Ulrik Johansson Svedjegatan 36

Är du intresserad av att delta i styrelsearbetet eller känner du någon annan som vill vara med? Tveka inte att kontakta valberedningen i god tid före föreningsstämman som hålls i maj måndad.