Styrelsen

  

  På föreningsstämman utser du och dina grannar en styrelse. Deras uppdrag är att leda bostadsrättsföreningens arbete och ansvara för förvaltning av husen.

I förvaltningen ingår både små och stora arbetsuppgifter. Det kan vara allt från att hälsa nyinflyttade medlemmar välkomna till administrativ och teknisk förvaltning.  

Föreningsstämman handlar inte enbart om att granska den verksamhet som varit. Lika viktigt är att diskutera föreningens framtid. Det är alltid bra för styrelsen att få idéer och vägledning hur medlemmarna vill att föreningen ska utvecklas och drivas.

Styrelsen i brf Släpan 2018

Ordförande: Anette Wärnsveden

Vice ordf: Anders Ragnhem

Sekreterare: Git Sjöstrand

Ledamot: Håkan Johansson

Ledamot: Gull-Britt Ekblad

Ledamot: Björn Claesson

Ledamot: Ulf Hallman

HSB-representant: Bo Odqvist

Föreningsvald revisor: Hampus Boström

Föreningsvald revisorsuppleant: Henrik Andersson

Valberedning

Siv Gunnarsson Svedjegatan 28

Ulrik Johansson Svedjegatan 36

Är du intresserad av att delta i styrelsearbetet eller känner du någon annan som vill vara med? Tveka inte att kontakta valberedningen i god tid före föreningsstämman som hålls i maj måndad.