Styrelsen

På föreningsstämman utser du och dina grannar en styrelse. Deras uppdrag är att leda bostadsrättsföreningens arbete och ansvara för förvaltning av husen.

I förvaltningen ingår både små och stora arbetsuppgifter. Det kan vara allt från att hälsa nyinflyttade medlemmar välkomna till administrativ och teknisk förvaltning.  

Föreningsstämman handlar inte enbart om att granska den verksamhet som varit. Lika viktigt är att diskutera föreningens framtid. Det är alltid bra för styrelsen att få idéer och vägledning hur medlemmarna vill att föreningen ska utvecklas och drivas.

Styrelsen i Brf Släpan 2023

Ordförande: Anders Johansson

Sekreterare: Sophia Österberg

Ledamot: Ervin Isakovic

Ledamot: Andreas Johansson

Ledamot: Madelene Elf

HSB-representant: Per Neugebauer

Föreningsvald revisor: Anette Wärnsveden

Föreningsvald revisorsuppleant: Michael Andersson

Valberedning

Git Sjöstrand Svedjegatan 22

Gull-Britt Ekblad Tingsgatan 43

Är du intresserad av att delta i styrelsearbetet eller känner du någon annan som vill vara med? Tveka inte att kontakta valberedningen i god tid före föreningsstämman som hålls i maj månad.