Tvättstugor

IMG 2368-150x100Tvättstugorna får endast användas för bostadsrättsinnehavarens familjs egen tvätt mellan kl 08:00och 20:00.

Tidsbokning gör du med lägenhetens bokningscylinder som låses fast på ledig önskad tid på bokningstavlan för respektive tvättstuga. Cylindern får inte flyttas förrän tvättpasset är slut eller om bokad tvättid inte kommer att användas. Respektera bokade tvättider.Tvättning på annans bokade tid får endast ske om  dennes godkännande först inhämtas.

- Bokad tvättid som inte påbörjas inom en timme får övertas av annan medlem. - Värna om miljön och föreningens kostnader med att ha välfyllda tvättmaskiner och inte använda torkskåpet längre tid än nödvändigt.

Det är absolut förbjudet att använda tvättmaskinerna för färgning av tvätt eller tvättning av djurtäcken p.g.a. allergi. I den stora tvättmaskinen får trasmattor tvättas men inte mattor med gummerad baksida och inte mycket smutsiga/oljiga arbetskläder.

Var rädd om maskinerna. Använd dem på ett sådant sätt att de inte skadas. Om det uppstår skador på tvättutrustningen som är orsakad genom oaktsamhet kan du bli ersättningsskyldig.

- För tvätt av bh med bygel skall tvättpåse användas. - Torktumlarens luddfilter måste noga rengöras efter varje användning. - Tvättmaskinernas påfyllnadsfack för tvättmedel skall rengöras för att efterföljande inte ska behöva vara orolig för allergisk reaktion.

Den som använt tvättstugan skall själv se till att lokalen och utrustningen rengörs noga med att sopa och torka golv samt torka av maskiner och arbetsytor. Ingen tvättutrustning får bortföras från tvättstugan.

Kontrollera att alla fönster är stängda.

Upptäcker du fel, kontakta vicevärden telenr: 0706-423242

Behöver du en ny bokningscylinder så kontaktar du HSB felanmälan. Tel 0771-101030.

Det är viktigt att alla respekterat dessa regler för allas trevnad.