• Hem
  • Din bostadsrätt

 

Om konsten att bo tillsammans!

Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans gör vi vårt boende ännu mer trivsamt. Genom att följa trivselreglerna kan såväl gammal som ung bidra till en god gemenskap i vår förening.

Omtanke och sunt förnuft gör vårt boende trevligare. Att bo nära andra människor ställer därför krav på lyhördhet och omtanke. Alla skall kunna trivas, både med den egna bostaden och i husets gemensamma utrymmen. Ladda gärna ner HSB-broschyren för mer information.

För att ventilationen i din lägenhet ska fungera på bästa sätt ska ventilerna ovanför fönstren alltid stå öppna. För mer information läs i bifogad länk.

Tänk på att öppna ett fönster eller balkongdörren på glänt när du använder köksfläkten, så undviker du matos i lägenheten.

Om du funderar på att byta köksfläkt, måste du kontakta vicevärden för information om vilken typ av fläkt som är godkänd av föreningen.

TRIVSELREGLER FÖR BOENDE I BRF Släpan

Musik, party mm

Normalt skall "frid råda" både inomhus och på gården mellan 22:00 -07:00. Söndagsmorgonen som understundom kan vara en ganska tung morgon ser vi mycket gärna att friden råder längre. Om ni har planerat in en fest eller några andra trevligheter är det bra om ni innan festen informerar era grannar eller sätter en lapp i porten att ni skall ha fest. Acceptansen brukar öka markant om man blivit informerad.

Tvättstugan

• Hantera tvätt utrustningen varsamt så att vi har glädje och nytta av dem länge

• Vid användande av tvättstugan respektera där uppsatta föreskrifter om tvättider och regler

• Mattor får inte tvättas i tvättmaskinerna Det finns en grovtvättmaskin i Svedjegatan 30

• Har ni bokat en tid och inte börjat använda den inom en timme, är det fritt för någon annan att ta tiden  

• Du skall alltid göra rent efter dig i tvättstugan sopa och torka golv, göra rent filtret i torktumlaren samt torka av tvättmaskinerna. Är soppåsen full släng den i containern på gården.

 • Tvättmedels och sköljmedels förpackningar får ej lämnas i tvättstugan (efter som vi inte har någon extern som städar tvättstugan)      

Balkongen

• Det är förbjudet att skaka mattor, dukar, sängkläder eller dylikt från fönster eller balkong!    (piskställ finns på gården)

• På balkongen är det förbjudet att grilla med kolgrill el-grill är tillåtet (försäkrings-villkor)

• Parabol får EJ fästas på balkongräcke, fasad, golv, väggar eller tak.   Endast stativ som ej är monterat enligt föregående mening är tillåtet

• Förbjudet att måla balkonggolvet

  Entrén

• Det är förbjudet att ställa upp entrédörren, se till att dörren går i lås.

• Att aldrig lämna dörr till källare eller gemensamma utrymmen olåst

• Det är förbjudet att röka i trappan, hissen, i källaren eller i andra gemensamma utrymmen

• Att inte ställa cyklar, barnvagnar eller andra transportmedel i portar och källargångar och inte heller belamra allmänna utrymmen med personliga tillhörigheter.

• Lägg inte torkmatta utanför lägenhetsdörr (utgör hinder för städning).

Sopor

• att källsortera sopor. Det innebär att vi sorterar våra hushållsavfall i svarta och vita påsar komprimerar sopporna ordentligt och knyter ihop påsen ordentligt. Allt anat avfall t.ex. glas, grovsopor och tidningar lämnar vi på återvinningsstationer (t.ex. på Svedjegatan.)

• Varje vår och höststädning tar vi hem en container där man kan slänga större saker.                                                                                        

Det som inte får slängas i containern är målarfärg, elektronik, däck, eller annat miljöfarlligt avfall.

Gården

• Hundar skall vara kopplade till husse eller matte inom bostadsområdet  

• Det är förbjudet att rasta hundar på gården

• Respektera parkeringsbestämmelsen på gårdsplanen 5min

• Stäng grindarna efter er.  

• Ställ cyklar på avsedd plats.

Grillplatsen

• Det behövs ingen tidsbokning, utan först till kvarn gäller

• Finns det möjlighet att ta bort askan direkt efter grillning så bör detta göras för att undvika brandrisk.

• Ha alltid vatten i närheten ifall det skulle komma ut glöd på gräsmattan.

• Efter grillning skall gallret rengöras och eventuellt spill på grillen ska tas bort.

• Man ska försäkra sig om att det inte finns någon risk för att elden sprider sig efter att grillningen avslutats.

• Lämna inga sopor.

Husdjur

Många familjer har husdjur. Katter och hundar är familjemedlemmar som skänker glädje och sällskap. Som husdjursägare har du ansvar för ditt djur och skyldighet att följa de ordningsregler som gäller.

Lagen om tillsyn av hundar och katter säger att hundar och katter skall hållas under sådan tillsyn som krävs för att dom inte ska orsaka skador och olägenheter. Det sägs också att hundar som visar belägenhet att bita människor eller djur ej må vara lösa utomhus. Brf Släpans regler säger dessutom;

• att det kan vara störande med en skällande hund som lämnas ensam hemma.

• att rastning inne på gården är absolut förbjudet

• att man ska undvika att "gula fläckar" uppstår vintertid inne på området.

• att det pga allergiriskerna inte är tillåtet att medföra husdjur vid vistelse i våra gemensamma utrymmen.