Om konsten att bo tillsammans!

Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans gör vi vårt boende ännu mer trivsamt. Genom att följa trivselreglerna kan såväl gammal som ung bidra till en god gemenskap i vår förening.

Omtanke och sunt förnuft gör vårt boende trevligare. Att bo nära andra människor ställer därför krav på lyhördhet och omtanke. Alla skall kunna trivas, både med den egna bostaden och i husets gemensamma utrymmen. Ladda gärna ner HSB-broschyren  för mer information.

För att ventilationen i din lägenhet ska fungera på bästa sätt ska ventilerna ovanför fönstren alltid stå öppna.  Tänk på att öppna ett fönster eller balkongdörren på glänt när du använder köksfläkten, så undviker du matos i lägenheten. Om du funderar på att byta köksfläkt, måste du kontakta vår förvaltare Tobias för information om vilken typ av fläkt som är godkänd av föreningen.

Ansvar

Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen och verkställa de beslut som föreningssstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också ordnings- och trivselfrågor vilket innebär att styrelsen har ansvar för att det är ordning och reda både i och utanför husen.

Medlemmar i Brf Släpan är alla skyldiga att rätta sig efter reglerna, ta ansvar för den egna lägenheten och gemensamma utrymmen. Att bo i en bostadsrätt innebär inte bara rätten till en bostad utan även skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar.

För vem gäller reglena

Trivselreglerna gäller inte bara dig som bostadsrättsinnehavare. Även övriga familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt dig i lägenheten. Trivselreglerna gäller också för andrahandshyresgäster. 

Området 

• Det är förbjudet att mata fåglar inom området, från balkong, eller från fönster. De drar till sig skadedjur som kan ta sig in i husen och utgöra en sanitär olägenhet.

• Parkering ska ske på P-plats eller på gatan och ej på gården. Inte heller framför ingångarna, grindarna eller garagen. respektera skyltning om p-förbud inom området. Efter i och/eller urlastning skall fordon omedelbart köras ut från området. Hantverkare kan få p-tillstånd av vår förvaltare vid behov.

• Hundar och katter får ej rastas inom bostadsområdet. Hjälp till att hålla ytorna fria från skräp och i god ordning. Var rädd om planterade häckar, träd och rabatter. Undvik i största möjliga mån att skapa stigar i gräsmattorna. 

• Släng inte fimpar eller snus inom området, vid ytterdörrar eller från balkongen.

Lägenheten och balkongen

• Mellan 23.00 och 07.00 får ej störande musik eller andra högljudda aktiviteter förekomma, tänk på att detta kan gälla även tvättmaskin om det finns i lägenheten. 

• Dörrmattor, skor mm får inte ställas utanför lägenhetsdörrarna/ i trapphusen pga. brandsäkerheten.

• Grillning får ske på balkongen endast med el-grill eller på föreningens grillplats på gården. Använd lägenhetsnyckel till hänglåset. 

• Att skaka mattor över balkongräcket är inte tillåtet. Använd piskställen på gården istället.

• Blomlådor får inte hängas utåt på balkongen på grund av rasrisken. Antenner eller andra arrangemang som sticker ut utanför balkongräcket är inte tillåtna.  

Sopor

• Endast väl förslutna påsar får slängas. Vi har en utökad återvinningsstation för övriga sopor. Men det finns även en återvinningsstation på Svedjegatan för glas, tidningar mm. Gods som ställs i gångar på vind och källare kommer att slängas omedelbart. 

Tvättstugor

• Följande tvättider gäller:   Måndag - Lördag 8.00-12.00, 12.00-16.00,  16.00-20.00.  Söndag:  12.00-16.00, 16.00-20.00

 •För samtliga tvättpass gäller att torktiden slutar en timme efter avslutad tvättid. Tvätt- och torkrum skall städas efter användning och tomma förpackningar får inte lämnas kvar i tvättstugan. Glöm inte att ta bort ludd från torktummlaren!

• Boende på Svedjegatan 28-36 har rätt att tvätta i huset på Tingsgatan 43. 

Gym och bastu

• Använd lägenhetsnyckel för att komma in i gym och bastu. Efter kl. 21.00 är ytterdörren låst   

• Barn under 12 år får inte utan vuxet sällskap vistas i gym- och bastuavdelningen. 

• Bastun får endast användas av föreningens medlemmar med gäster. 

• Bastu och gym skall hållas i gott skick och städas efter användning.  

Bastutider

• Alla dagar 08.00-21.00

Fastigheten

• Cyklar och barnvagnar ska förvaras i avsett utrymme i källare, ej i trappuppgångar. 

• Rökning i allmänna utrymmen såsom traphus är förbjuden. 

Den som inte följer dessa trivselregler kommer i första hand erhålla en muntlig varning från styrelsen. Om inte detta efterlevs kommer styrelsen utförda en skriftlig varning till medlemmen. Om ingen av dessa två varningar efterföljs kommer styrelsen vidtaga rättsliga åtgärder som i slutändan kan leda till att medlemmen tvingas att flyta från föreningen. 

Styrelsen i Brf Släpan