Utemiljö

Mellan husen finns vår fina innegård. Det finns plats för olika aktiviteter för alla som bor i vår förening. För de minsta finns en leksplats med gungor, klätterställning och sandlåda.  Tänk på att det inte är tillåtet att rasta hundar inom området!

Under vår- och sommaren finns trädgårdsmöbler utplacerade på flera ställen i vår trädgård.

Eftersom man inte får skaka/piska mattor på balkongerna så kan man istället använda piskställen på gården. Bilar får inte parkeras på gården, men du får självklart köra in för av- och pålastning.

Föreningen anlitar ett externt företag för skötsel, gräsklippning snöskottning av innergård och gångvägar.  

Grillplats

Grillplatsen är placerad intill lekplatsen mot A- och B husen. För att öppna grillen använder du din lägenhetsnyckel.

Sop- återvinningsstation

Sop- och återvinningsstationen är placerad vid parkeringsplatserna på Tingsgatan. Sortera soporna i väl förslutna påsar (dessa står du för själv) för brännbart avfall och brun papperspåse (finns att hämta i källarförråd) för komposterbart.

En större miljöstation finns på Svedjegatan i riktning mot Varbergsvägen, där glas, plast, tidningar, kartonger och batterier m.m kan slängas.

Miljöstation brf släpan