IMG 2356Utemiljö

Mellan husen finns vår fina innegård. Det finns plats för olika aktiviteter för alla som bor i vår förening. För de minsta finns en leksplats med gungor, klätterställning och sandlåda.  Tänk på att det inte är tillåtet att rasta hundar inom området!

Under vår- och sommaren finns trädgårdsmöbler utplacerade på flera ställen i vår trädgård.

Eftersom man inte får skaka/piska mattor på balkongerna så kan man istället använda piskställen på gården. Bilar får inte parkeras på gården, men du får självklart köra in för av- och pålastning.

Föreningen anlitar Tranemo Trädgårdstjänst för skötsel, gräsklippning snöskottning mm. av innergård och gångvägar.  

 


IMG 2359Grillplats

Grillplatsen är placerad intill lekplatsen mot A- och B husen. För att öppna grillen använder du din lägenhetsnyckel.

 IMG 2372Sopcontainer

 Sopcontainern står vid parkeringsplatserna på Tingsgatan. Sortera soporna i svarta påsar för komposterbart och vita påsar för brännbart avfall. Förslut ordentligt innan de slängs i containern. Det är absolut förbjudet att slänga lösa föremål i containern eller att lämna skräp utanför denna, eftersom Borås Energi & Miljö endast tömmer containern och inte tar med lösa föremål. Soppåsar finns att hämta i tvättstugorna. För  mer information om sopsortering, klicka på bifogad länk: Sorteringsguide
Miljöstation finns på Svedjegatan i riktning mot Varbergsvägen, där glas, plast, tidningar, kartonger och batterier m.m kan slängas.

 IMG 2348IMG 2358