Ändra kontakt

BRF Släpan
brfslapan@outlook.com
HSB Göta
BOX 55050
501 14 Borås

Förvaltare
Telefon: 010-442 37 71
Epost: tobias.celen@hsb.se

Felanmälan samt Journummer kväll och helger
Telefon: 0771-10 10 30